in , ,

Sineklerin Azılı Düşmanı “Sinekkapan”

Sineklerin Azılı Düşmanı “Sinekkapan”

Sinekkapanlar tünedikleri gözetleme yerlerinden birden fırlayarak ya­kından geçen sinekleri ve öbür uçucu böcekleri havada avlayan ötücükuşlardır. İki ayrı familya altında toplanan bu kuşlar Eskidünya sinekkapanlan (Muscicapidae) ile Amerika ya da Yenidünya sinekkapanlarından (Tyran-nidae) oluşur.

Eskidünya sinekkapanlarının iyi bilinen üyelerinden benekli sinekkapan (Muscicapa striata) tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Uzunluğu yaklaşık 15 cm, üst bölümleri grimsi kahve­rengi, alt bölümleri beyazımsıdır. Başında ve göğsünde sıralar halinde dizilmiş soluk benek­ler bulunur. Mayıs ayının ortalarından başla­yarak parklarda, bahçelerde ve seyrek ağaçlı ormanlarda kulak tırmalayıcı tiz ötüşü duyu­labilir. Türkiye ormanlannda, park ve bahçe­lerinde de yaygın biçimde ürer. Yosun, kıl ve yünü örümcek ağlanyla bağlayıp oluşturduk-lan yuvalarına ağaçların üstünde ya da duvar ve kaya oyuklannda rastlanabilir. Dişi, yuva­ya mayıs ayının sonlannda kırmızımsı lekeli, yeşilimsi boz 4-5 yumurta bırakır. Sinekka­panlar kışı Afrika’da ve Asya’nın güneybatı­sında geçirir.

Japonya’da yaşayan bir tür (Muscicapa narcissina) siyah ve beyazın yanı sıra parlak sarı tüylerinden ötürü nergis sinekkapanı adıyla tanınır. Bu tür güzel ötüşüyle de dikkat çeker.

Asya’nın güneyinden Yeni Zelanda’ya ka­dar uzanan bölgeye yayılmış 40 kadar tür yelpaze kuyruklu sinekkapanlar olarak bili­nir. Bu kuşlar adlarını uzun ve yuvarlak uçlu kuyruklarını sık sık yelpaze gibi açmalarından alır.

 

Yenidünya Sinekkapanları

Kralkuşları (Tyrannus cinsi) da içeren Yeni­dünya sinekkapanları 300’ü aşkın türü kapsar. Ama bu kuşların yalnız üçte biri Eskidünya sinekkapanları gibi tüneklerinden fırlayıp si­nekleri havada yakalar. Çoğu soluk renkli ve kırmızı ya da san tepelidir ^ Kuzey Amerika’ da yaşayan yaklaşık 30 türü bulunur. Makas kuyruklu sinekkapan (Muscivora forficata) uzun ve şerit biçiminde uzamış derin çatallı kuyruğuyla kolaylıkla tanınabilir. ABD’nin güneyindeki kurak düzlüklerde ve çayırlarda üreyen bu tür kışın Orta Amerika’ya göç eder.

Kralkuşlar kavgacılıklanyla ünlüdür. Uzun­luklarının 20 cm dolayında olmasına karşın, karga ya da atmaca iriliğindeki yırtıcı kuşları bile yıldırırlar. Bazen iri kuşların sırtına çıka­rak başlarını gagalarlar.

 ” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solunumun hayatımızdaki Önemi

Solucan Dünyası