in , ,

Salvador Dali Eserleri

Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Salvador Dali, 11 Mayıs 1904 tarihinde İspanya’nın Katalonya bölgesinde yer alan Figueres şehrinde doğmuştur. Sanatçı resmin yanı sıra heykel, fotoğraf ve film üzerine çalışmalar gerçekleştirmiş­tir. Sürrealist akımın önde gelen isimlerinden Dali, Sigmund Freud’un psikanaliz kuramından önemli ölçüde etkilenerek eserlerinde bilinçaltı, hayal ve rüya imgelerini ustalıkla kul­lanmıştır. Sanatçının çarpıcı özelliklerinden biri de matema­tik, fizik ve genetik bilimi kuramlarını yakından takip ederek bilimsel olguları sembolik öğelerle resimlerine konu etmesidir. 23 Ocak 1989’da kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Salvador Dali, oluşturulmasında kendisinin de ciddi emeği bulunan Figueres şehrindeki Dali Tiyatro ve Müzesi’ne defnedilmiştir.

 

Belleğin Azmi

1931 yılında tamamladığı “Belleğin Azmi“, Salvador Dali’nin en meşhur eserlerindendir. Tabloda yer alan sahil görüntüsü gerçek dünyadan, İspanya’nın Katalonya bölgesindeki Port Lligat manzarasından bir yansımadır. İnsan yüzünü andıran ortadaki biçimsiz şeklin Dali’nin kendi imgesi olduğu düşü­nülür. Eserin odağını oluşturan eriyen saat imajları çoğu kez Einstein’ın izafiyet teorisine bir gönderme, hatta bu kuramın bir yorumu olarak değerlendirilmiştir. Oysa Dali’nin kendi ifadesine göre bu imgeler, yaz sıcağında eriyen Camembert peynirinin sanatçıda uyandırdığı hislerin birer karşılığıdır. Gerçekle hayal ve rüyayı birleştiren eserin kompozisyonu, psikanaliz kuramının ressam üzerindeki etkisinin açık bir temsili gibidir.

 

 

Galatea Gökyüzünde

1952 yılında tamamlanan bu çalışma, Amerika’nın Japon­ya’ya nükleer saldırısı akabinde kuvvetlenen nükleer savaş endişelerinin hâkim olduğu bir zamanda yapılmıştır. Salvador Dali’nin hem din hem de bilime özel merak duyduğu ve “nük­leer mistisizm” olarak adlandırdığı bir dönemin yansıması olan eser, atom parçacıkları metaforlarıyla şekillenmektedir. Çalışmasında eşi ve ilham kaynağı Gala’nın portesini parçalı atomlar şeklinde resmeden sanatçı optik bir illüzyon da ortaya koymaktadır. Esere ismini veren Galatea ise Yunan mitoloji­sinde denizler tanrısı Poseidon’un sualtı perisi kızlarındandır. Bu temanın seçimiyle ressamın Romalı şair Ovidius’un Dönüşümler adlı yapıtına gönderme yaptığı düşünülmektedir.

 

Kelebekli Peyzaj

Salvador Dali bu eserini 1956-57 yıllarında meydana getirmiş­tir. Mavi ve turuncunun yoğun bir tonda kullanıldığı resimde ışık ve gölge arasındaki kontrast göze çarpar. İlk bakışta sade bir kompozisyona sahip gibi görünen eser, bakanı şaşırtan ve kafasını karıştıran detaylarla bezenmiştir. Örneğin, gölgeleri sayesinde havada oldukları izlenimi veren fakat hareket ettikle­rine dair herhangi bir ipucu barındırmayan kelebekler ve onla­rın çölü anımsatan bir manzara içinde resmedilmesi bunlardan sadece birkaçıdır. Kelebek imajı sanatçının eserlerinde sıklıkla yer verdiği, dönüşüm ya da değişimi ifade eden bir metafordur.

 

 

Kırlangıç Kuyruğu

Fransız matematikçi Rene Thom tarafından geliştirilen ve Salvador Dali’nin “dünyadaki en güzel estetik teori” olarak ta­nımladığı “Felaket Kuramı”, eserin ana temasını oluşturmak­tadır. 1983 yılında tamamlanan “Kırlangıç Kuyruğu” tablosu, sanatçının son çalışmasıdır. Basit ifadeyle, koşullarda gerçek­leşen küçük değişikliklerin davranışlarda yarattığı ani ve şid­detli dönüşümlerle felaketlere sebep olabileceğini ileri süren bu teori için Thom’un temel aldığı geometrik semboller, eserde de karşılığını bulmaktadır. Özellikle, matematikte “f’ şeklinde gösterilen integral simgesi kompozisyonun baskın figürüdür. Salvador Dali’nin bilimsel kavram ve kuramlara atfettiği değerin bir göstergesi niteliğindeki eser, sanatçının bilim ve sanatı aynı platformda harmanlaması bakımından da kıymetlidir.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

-1 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ASYA KITASI Hakkında Ne Bilmek İstiyorsunuz ?

Marmara Bölgesinin lezzetleri pullarda