in ,

Kuyruğunu Yelpaze Gibi Kullanan Kuş ” Kızıl Kuyruk “

Kuyruğunu Yelpaze Gibi Kullanan Kuş ” Kızıl Kuyruk “

Eskidünya’da yaşayan 11 kuş türüne, gövde tüylerinden belirgin biçim­de ayrılan turuncumsu kırmızı renkli kuyruk­lanndan ötürü kızılkuyruk denir. Bu kuşlann ilginç bir özelliği de kuyruklarını tünedikleri yerlerde aşağı doğru yelpaze gibi sallamalan-dır. Kızılkuyruklar yerde beslenmekten çok, uçarken avlanır, havada sinekleri ve kelebek­leri kaparlar. Hüzün verici ötüşleri genellikle sabahın ya da akşamın erken saatlerine rast­lar. Uyan ötüşleri sırasında çok yüksek ve vurgulu sesler çıkanrlar. Dişiler tüy, yosun ve otla döşenmiş yuvalara genellikle parlak mavi renkli altı dolayında yumurta bırakır.

En iyi bilinen türlerinden bayağı kızılkuy­ruğun (Phoenicurus phoenicurus) erkeği boz sırtlı, beyaz alınlı ve açık kırmızı göğüslüdür. Yüzünü ve gerdanını siyah bir leke kaplar. Dişi ise kuyruğu dışında soluk kahverengi tüylüdür. Bayağı kızılkuyruklar Avrupa’da ve Asya’nın batı kesimlerinde yaygın biçimde ürer. Ağaç kovuklanna, kaya yanklanna ve duvar oyuklanna yaptıklan yuvalar Türkiye’ nin her bölgesindeki ağaçlık kesimlerinde, özellikle de dağlık yörelerde görülebilir.

Kara kızılkuyruk (Phoenicurus ochruros) Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya’nın batı ke­simlerinde yaşar. Erkek, kırmızı kuyruğu ve beyaz kanat lekesi dışında siyahtır. Dişiler bayağı kızılkuyruğun dişisine benzer. Ama renkleri daha koyudur ve boza çalar. Kara kızılkuyruk Anadolu’nun birçok dağlık ve kayalık yöresinde yıl boyunca görülür.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Tatlı Su Balığı ” Kızıl Kanat “

Duvar Örme Araçlarından ” Çimento “