in , ,

Kodak’ın Kurucusu Kimdir?

EASTMAN, George (1354-1932). Dünyaca ünlü  Eastman, Kodak  sirketinin kurucusu olan George Eastman fotoğrafçılığın öncülerindendir. ABD’de, New York eyaletinin Waterville kentinde doğdu. 14 yaşındayken öğrenimini yarım bırakarak bir sigorta şirke­tinde çalışmaya başladı. Altı yıl sonra da kü­çük bir görevle bir bankanın muhasebe büro­suna girdi.

Genç Eastman’ın fotoğrafçılığa büyük ilgi duyduğu o yıllarda fotoğraf filmi olarak cam levhalar kullanılıyor ve çekilecek her poz için bu levhanın yüzeyini ışığa duyarlı özel bir sıvıy­la kaplamak gerekiyordu. Bütün boş zaman­larında yeni fotoğrafçılık yöntemleri ve araç­ları üzerinde çalışan Eastman 1879’da bu cam levhaları kaplamaya yarayan bir makine yap­tı. Ertesi yıl da bu makinelerden üretmek için bir fabrika kurdu.

Daha sonra, rulo biçiminde sarılan kâğıtla­rın yüzeyini duyarlı maddeyle kaplayarak cam levhaların yerine kullanılan ilk fotoğraf film­lerini yaptı. 1888’de ise bu filmlerle fotoğraf çekmek üzere tasarladığı kutu tipi fotoğraf makinesini Kodak adıyla piyasaya sürdü. Bu kutu makineler amatörlerin de kullanabilece­ği ilk basit ve taşınabilir fotoğraf makinesiydi. Rulo filmdeki bütün karelere fotoğraf çekildi­ğinde makine içindeki filmle birlikte fabrika­ya gönderiliyor, film orada çıkarılarak banyo ediliyor ve makineyi: yeni bir film takılıyordu. Eastman’ın 1900’de piyasaya çıkardığı Brownie marka fotoğraf makinesi bu soruna da çö­züm getirmişti. Bu makinelerde biten film ko­layca çıkarılabildiği için, banyo edilecek filmi makineyle birlikte fabrikaya göndermeye ge­rek kalmıyordu. Başlangıçla çocuklar için ta­sarlanan ve yalnızca bir dolara satılan bu ma­kine kısa sürede çok yaygınlaştı ve fotoğraf­çılık milyonlarca insanın amatör uğraşıları arasına girdi.

O yıllarda dünyadaki bülün fotoğraf gereç­lerinin yüzde 75’i Eastman, Kodak şirketince üretiliyordu. Profesyonel fotoğraf araçlarında yaptığı yenilikler ve amatörlere yönelik ucuz makinelerle kısa sürede büyük bir servet sahi­bi olan ve servetinin yarısını eğitim kurumla­rına bağışlayan Eastman, tedavisi olanaksız bir hastalığa yakalanınca 1932’de yaşamına kendi eliyle son verdi.

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gagalarının Altında Keçi Sakalı Bulunan Kuş ” Sakallı Kuş “

Anadolu’nun Mis Kokulu Şehri ” Isparta”