in , ,

Kenanlılar ve Fenikeliler’in Tanrılarının Ortak İsmi ” Baal “

Kenanlılar ve Fenikeliler’in Tanrılarının Ortak İsmi ” Baal “

Kenanhlar ve Fenikeliler’in taptıkları birçok tann için kullanılan addır. Baal sözcü­ğü “efendi” anlamına gelir. Eskiçağlarda Ara­bistan’dan Suriye’ye kadar uzanan topraklar­da yaşayan Sami topluluklarının tannlanna Baal adı verilirdi. Bazı Baal’ler tarlalann ve koyun ağıllarının tanrılarıydı. Onlara bolluk ve bereket için dua edilir ve hasat mevsiminin ilk ürünleri heykellerine sunulurdu. Kentlerin tanrıları olan öbür Baal’ler için Sur, Sayda ve Kartaca’da tapınaklar yapılmıştı. Kartacalı fatihler Hannibal ve Hasdrubal’in adlarının sonundaki “bal” eki burdan gelir. Tek tanrıya inanan Yahudiler, Baal’lere tapan topluluk­larla bir arada yaşarlardı. Bu yüzden Yahudi­ler arasında da Baal’lere tapma sıklıkla görü­lürdü. Peygamber İlyas ve,daha sonra gelen peygamberler, Baal’e tapma törenlerine son verdiler. Kısa bir süre sonra da, Persler zamanında bu Sami dini yok oldu.”Sineklerin Efendisi” anlamına gelen Baal-zebub ya da Beel-zebub Tevrat’ta sözü edilen bu tannlardan biridir. İngiliz şair John Mil-ton, Paradise Lost (1667; “Kayıp Cennet”) adlı uzun şiirinde Beel-zebub’u, şeytanla birlikte cennetten kovulan kötü meleklerden biri olarak anlatmıştır. John Bünyan’ın Hac Yolunda (Pilgrim’s Progress; 1678) adlı yapı­tında da Beel-zebub, hac yolundaki Hıristi-yanlar’ı oklanyla öldürmek üzere bekleyen bir iblistir.

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yemeklerin Vazgeçilmezi ” Baharat “

En Tehlikeli Maymun Türü ” Babun “