in , , ,

Bir Çok Hastalık’ta Tedavi ” Akupunktur “

Bir Çok Hastalık’ta Tedavi ” Akupunktur “

Binlerce yıl önce ilk kez Eski Çin’de uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde kıl kadar ince iğneler vücudun yüzeyindeki belirli noktalara batınlır. Sonra bu iğneler hafifçe döndürülerek, ısıtılarak ya da zayıf bir elektrik akımıyla uyanlarak omu­rilik ve beyne giden sinirlere mesajlar (impulslar) gönderilir. Beyin bu mesajları alınca, ağrıyı hafifletmeye yarayan kimyasal madde­lerin açığa çıkmasını sağlar. Aslında akupunkturun hangi yolla etki yaptığını kimse tam olarak açıklayamıyor. Kesin olan tek şey, vücuttaki bir noktaya batırılan bir iğnenin belirli bir tepki yaratarak başka bir noktadaki ağn duyumunu bastırdı­ğıdır. Eski Çinliler “soluk” ya da “güç” anlamın­daki ki’i sözcüğüyle adlandırdıkları yaşamsal bir enerjinin varlığına inanıyorlardı. Vücutta­ki organların çalışmasından sorumlu olan bu enerji, vücudun iki yanındaki 12 meridyen ya da özel yollar boyunca akıyordu. Ayrıca vücutta, yin dedikleri bir eksi ya da edilgen güç ile yang dedikleri bir artı ya da etkin güç vardı. Vücuttaki organlar iyi çalıştığı sürece bu iki güç tam denge halindeydi. Bir insan hastalandığı ya da ağn duyduğu zaman, vücu­dundaki yin-yang dengesinin bozulduğunu düşünüyor ve dengeyi yeniden kurmak için akupunktur yöntemine başvuruyorlardı. Akupunkturun amacı, enerjinin azaldığı nok­talara daha çok enerji akmasını sağlamak, buna karşılık enerjinin fazla olduğu noktalara enerji akışını engellemekti. Bugün akupunktur uygulayan doktorlar hâlâ Eski Çinliler’den kalma şemalan kulla­nırlar. Bu şemalar iğnelerin vücuttaki hangi noktalara batırılması gerektiğini gösterir. Me­ridyenlerin vücut yüzeyine değdiği yerlerde bulunan 365 tane akupunktur noktası vardır. Günümüzde, akupunkturla tedavi öğrenimi görmüş olan birçok doktor, mide, eklem ve romatizma ağrılarını dindirmek ya da uyku­suzluk çeken kişilere yardımcı olmak için bu yöntemi uygular. Bununla birlikte, akupunk­tur bütün ağrıların tedavisinde etkili bir yön­tem olmadığı için her hastalıkta bu yöntem­den yarar umulamaz.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Meksika’da Her Yıl 1000 İnsan Öldüren ” Akrep “

İçten Yanmalı Motor Bilgisi ” Karbüratör “