in

Aristo ya da Aristoteles

ARİSTO ya da ARİSTOTELES (İÖ 384-322)

Eski Yunanistan’ın büyük filozoflarından biridi.(Filozof bilgeliği seven, yaşamını, dünyayı anlamaya, araştırmaya ve açıklamaya layan kimsedir.) Aristo Yunanistan’ın kuzendeki Stageiros’ta doğdu. Babası, Makedonya kralının sarayında doktordu. 17 yaşındayken ünlü filozof Platon’un öğrencisi olmak amacıyla Atina’ya gitti ve Platon ölene kadar 20 yıl orada kaldı. Bu süre içinde biyoloji, matematik ve felsefe alanlarında çalışmalar yaptı; dersler verdi ve yazılar yazdı. Aristo, İÖ 343’te, Makedonya Kralı II. ilippos’un o zamanlar 14 yaşında olan oğlu iskender’e öğretmenlik yapmava başladı. İskender’e Yunanlılar’ın çok değer verdiği, bilgi edinme tutkusu ve düşünce özgürlüğü gibi nitelikleri sevmeyi ve bu nitelikleri olan insanlara saygı göstermeyi öğretti; İÖ 339’da Stageiros’a döndü.

İÖ 336’da Kral Philippos’un öldürülmesi üzerine daha sonra Büyük İskender olarak anılacak olan oğlu tahta çıkınca Atina’ya geri dönen Aristo orada kendi felsefe okulunu kurdu. Aristo ve öğrencileri pek çok konuyu ağaçlar altında gezinerek tartışırlardı. Bu yüzden Aristo’nun geliştirdiği düşünce sistemi Yunanca “peripatos” sözcüğünden kaynaklanan Gezimcilik olarak da anılır.

İÖ 323’te Atina’yı bırakıp, Euboia (Eğri-boz) Adası’nda, Khalkis’teki annesinin evine giden Aristo bir yıl sonra 62 yaşında öldü.

Aristo’nun Düşünceleri
Platon ve Aristo’nun düşünceleri birbirinden çok farklıdır. Platon insan yaşamının nasıl olması gerektiği üstüne düşünceler geliştirmişti. Oysa Aristo insan yaşamının gerçekte nasıl olduğu ve insanların karşılaştıkları bazı sorunlara nasıl çözüm getirilebileceği konusuna ilgi duymuştur. Başka bir deyişle, Aristo çağdaş bir bilim adamına benziyordu: Belirli bir düşüncenin gerçekleştiği durumda dünyanın nasıl olacağını düşlemek yerine, gerçek dünyadaki olaylara bakarak, bunlardan yeni düşünceler üretmeye çalıştı. Usavurmanın (akıl süzgecinden geçirmenin) kurallarını oluşturan mantık bilimi Aristo ile başlamış, yaklaşık 2.000 yıl hemen hemen hiç değişmeden kalmıştır.

Aristo bilim ve felsefenin yanı sıra başka korularla da ilgiliydi. Konuşma sanatı ve şiir üstüne kitaplar yazdı, yaşadığı dönemde yazılan oyunları inceledi. İyi oyun yazmanın kurallarını öğrenmek isteyenler onun görüşlerine başvururdu.
Aristo’nun en ünlü yapıtları Organon, Physika (“Doğa”), Metafizik {ta meta physika) ve Politika’dır. Ortaçağ yazarları doğa ve insan yaşamıyla ilgili görüşlerinin çoğunu Aristo’ nur öğretisi üzerine kurmuşlardır.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kore Cumhuriyeti

ARİSTOFANES ya da ARİSTOPHANES