in , , , ,

Adamlar ”Para”yı Buldu!!

Paranın tarihte kimler tarafından bulunup kullanıldığı kesin olarak bilinmemekle birlik­te ilk kez Lidyalılar’ın, değerli madenlerden para bastıkları ve kullandıkları saptanmıştır. Dünyada ilk kez altın ve gümüş sikke kulla­nanlar ve malların değerini para karşılığı olarak hesaplayanlar Lidyalılar’dı. Lidya Krallığı tarafından devletin ve sarayın resmi arması ile güvence altına alınan sikkeler, altın ve gümüş karışımından oluşan maden parça­larıydı. Çok hafif olan sikkeler kolayca taşına­biliyor ve saklanabiliyordu.

Lidya sikkeleri kısa süre içinde gelişti. Krezüs döneminde altın sikke birimleri sap­tandı. Sikke birimi alanında yapılan bu dü­zenlemeler sonucunda çok daha kesin bir ödeme biçimi doğdu. Bu da malların belli fiyatlarının oluşmasına yol açtı. Ayrıca bu buluşun sonucunda okuryazarlığa gereksinme duyuldu. Böylece herkesin öğrenebileceği bir alfabe geliştirilip yayıldı.

Beyaz altın denen altın gümüş karışımı madenden yapılmış olan ilk Lidya sikkeleri elips biçimindeydi. Ön yüzleri önce düz, sonra çizgili, daha sonra kabartma resimli olan bu sikkelerin arka yüzlerinde bir, iki ya da üç derin dört köşe, dikdörtgen ya da üçgen çu­kur bulunurdu. Sikkelerin ön yüzlerinde ise önceleri krallığın arması olan aslan başı, pen­çesi ya da karşılıklı duran iki aslanın üst bö­lümlerinin kabartmaları yer alırdı. Krezüs’ün bastırdığı sikkelerin ön yüzlerinde sırt sırta vermiş yalnız üst bölümleri olan bir boğa ile aslan bulunuyordu.

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Komedi Nedir?

Neden Seçimler Var ?