• in , , ,

  Süper Güç ” Çin Halk Cumhuriyeti “

  Süper Güç ” Çin Halk Cumhuriyeti “ Dünyanın en kalabalık ülkesidir. Yüzölçümü bakımından ise üçüncü gelir. Doğudan batıya yaklaşık 5.000 km, kuzeyden güneye ise yaklaşık 5.500 km uzanır. Sınır komşulan Kuzey Kore, SSCB, Moğolistan, Afganistan, Pakistan, Ne­pal, Bhutan, Hindistan, Birmanya, Laos ve Vietnam’dır. Çin Denizi (bak. ÇİN DENİZİ) ile 4.345 km kıyısı vardır. Çin 21 […]

 • in , , , ,

  Ağır Kış Koşullarında Hayvanların Başvurduğu Savunma ” Kış Uykusu “

  Ağır Kış Koşullarında Hayvanların Başvurduğu Savunma ” Kış Uykusu “ Ağır kış koşullanna dayana­bilmek ve yiyecek bulma güçlüğünden kaç­mak için bazı hayvanlann başvurduklan bir uyarlanma yöntemidir. Kışı geçirmek üzere sıcak ülkelere göç etmeyen sıcakkanlı hayvan­lann bir bölümü havalar ısınıp yiyecek bolla-şıncaya kadar çok derin bir uykuya yatar. Kışın soğuğuna ve elverişsiz çevre koşulla­nna göğüs germek […]

 • in , ,

  Uzayın Derinliklerindeki Toz ve Gaz Bulutları ” Bulutsu “

  Bulutsular, uzayın derinliklerin­de yayılan çok büyük, ama düşük yoğunluklu toz ve gaz bulutlarıdır. Nitekim astronomların bu gökcisimlerine verdiği nebula adı da Latin­ce’de “sis” ya da “bulut” anlamına gelir. Bazı bulutsular puslu ve soluk bir ışık lekesi biçiminde yeryüzünden görülebilir. 20. yüzyı­lın ortalarına kadar yaklaşık 400 yıl boyunca, puslu ve dağınık bir ışık biçiminde görünen bütün […]

 • in , , , ,

  Atmosfer’de Yüzen Su Topluluğu ” Bulut “

  Atmosfer’de Yüzen Su Topluluğu ” Bulut “ Bir araya toplanarak havada asıltı halinde yüzen milyonlarca minik su damlacı­ğından ya da buz parçacığından oluşmuş bir kütledir. Havada her zaman bir miktar su buharı, yani gözle görülemeyen gaz halinde su bulunur. Havanın taşıyabileceği su buharı­nın miktarı havanın sıcaklığına bağlıdır; hava ne kadar soğursa taşıyabileceği su buharı da […]

 • in , ,

  Bir Yırtıcı Kuş Olan ” Çaylak “

  Bir Yırtıcı Kuş Olan ” Çaylak “ Atmaca, şahin ve kartalla aynı familya (Accipitridae) içinde sınıflandırılan yırtıcı bir kuştur. Atmacadan daha ince yapılı olan çaylakların uzunluğu genellikle 45-61 cm arasında değişir, ama bazıları çok daha iridir. Akrabası olan öteki yırtıcı kuşlar gibi çayla­ğın da gagası kancalı ve aşağıya doğru kıvrık­tır. Uzun ve dar kanatları havada […]

 • in , , ,

  Ünlü Rus Yazar ” ÇEHOV Anton Pavloviç “

  Ünlü Rus Yazar ” ÇEHOV Anton Pavloviç “ (1860-1904). Öy­küleri ve oyunlarıyla dünya edebiyatında çok özgün bir yeri olan Rus yazarlarından Anton Pavloviç Çehov, Azak Denizi kıyısındaki Taganrog’da doğdu. Özgürlüğe kavuşmuş bir kölenin torunu ve bir taşra bakkalının oğlu­dur. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu kentte tamamladı. 1879’da tıp öğrenimi görmek üze­re Moskova’ya gitti. Öğrenim yıllarında aile­sine destek […]

 • in , , , ,

  Uyku Hastalığı Bulaştıran ” Çeçe Sineği “

  Uyku Hastalığı Bulaştıran ” Çeçe Sineği “ İlk bakışta karasineğe benze­yen, küçük ama çok zararlı bir sinektir. Uyku hastalığını bulaştırmasıyla bilinen bu kan emi­ci sineğin, Glossina cinsini oluşturan yaklaşık 21 türü vardır. Türlerin çoğu Afrika’da, Sahra Çölü’nün güneyinde yaşar. 6-16 mm uzunluğunda bir böcek olan çeçe sineği insanların, sığırların ve yabanıl hayvan­ların kanıyla beslenir. Bazı […]

 • in , , ,

  Duvar Örme Araçlarından ” Çimento “

  Duvar Örme Araçlarından ” Çimento “ Suyla karıştırıldığında kısa sürede sertleşerek katı bir kütleye dönüşen toz halin­de bir yapı gerecidir. Duvar örmek için harç ve sıva yapımında kullanıldığı gibi, kum, çakıl, kırma taş gibi dolgu maddeleriyle karış­tırılarak beton yapmakta da kullanılır {bak. Beton). Eskiçağlarda yapıların duvar taşlarını bir arada tutmak için bağlayıcı madde olarak kil […]

 • in , , ,

  Kuyruğunu Yelpaze Gibi Kullanan Kuş ” Kızıl Kuyruk “

  Kuyruğunu Yelpaze Gibi Kullanan Kuş ” Kızıl Kuyruk “ Eskidünya’da yaşayan 11 kuş türüne, gövde tüylerinden belirgin biçim­de ayrılan turuncumsu kırmızı renkli kuyruk­lanndan ötürü kızılkuyruk denir. Bu kuşlann ilginç bir özelliği de kuyruklarını tünedikleri yerlerde aşağı doğru yelpaze gibi sallamalan-dır. Kızılkuyruklar yerde beslenmekten çok, uçarken avlanır, havada sinekleri ve kelebek­leri kaparlar. Hüzün verici ötüşleri genellikle sabahın […]

 • in , , ,

  Bir Tatlı Su Balığı ” Kızıl Kanat “

  Bir Tatlı Su Balığı ” Kızıl Kanat “ Doğal olarak Avrupa ve Anadolu’da yaşayan bir tatlı su balığıdır. Sonradan Kuzey Amerika’ya götürülüp üretilen bu balığın gözleri sanmsı turuncu renkte, sırtı kahverengimsi yeşil, yanlan ve karnı beyaz parıltılı, pullan iri, uzunluğu en çok 35-40 cm, ağırlığı 1-2 kg dolayındadır. Kızılkanat (Scar-dinüs erythropthcdmus), çamçağa (Rutilus ruti­lus) çok benzer. […]

 • in , , , ,

  Kardeş Yurdumuz ” Azerbaycan “

  Kardeş Yurdumuz ” Azerbaycan “ Batı Asya’da yer alan Azer­baycan bölgesinin SSCB sınırlan içinde kalan bölümünde Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cum­huriyeti kurulmuştur. SSCB’yi oluşturan 15 cumhuriyetten biridir. Kuzeyinde Rusya Fe­deral Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, batısında Gürcistan ve Ermenistan Sovyet Sosyalist cumhuriyetleri, doğusunda İran vardır. Hazar Denizi Azerbaycan’ın doğusunda yer alır. Ermenistan’ın bir bölümü Azerbaycan’ı ikiye ayırır. Güney […]

 • in , , ,

  İçten Yanmalı Motor Bilgisi ” Karbüratör “

  İçten Yanmalı Motor Bilgisi ” Karbüratör “ İçten yanmalı motorlar, ör­neğin otomobillerdeki benzin motoru, sıvı yakıt ve hava karışımıyla çalışır. Bunun için 1 ölçü sıvı yakıt ile 20 ölçü havanın karıştırıl­ması gerekir. İşte bu karıştırma ve yakıt-hava karışımının motora püskürtülmesi işlemi, karbüratör denen aygıtın yardımıyla yapılır. Kar­büratörün içinde, yakıt deposundan pompala­nan yakıtın dolduğu bir “seviye […]

Daha Fazlası
Tebrikler. İnternetin sonuna ulaştın.