in , , ,

100 günde hayata geçirilecek 400 proje

100 günde hayata geçirilecek 400 proje yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ağustos 2018 tari­hinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin 100 Günlük İcraat Programı’m açıkladı. “Cumhurbaşkanlığımıza ve Bakanlıkla­rımıza bağlı kurumlarımızın 100 günde ve yaklaşık 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçirecekleri 400 proje adeta yeni döne­min ateşleyici gücü olacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu projeleri hazırlarken mevcut bütçe kaynakları ile yürütülebilmelerine özellikle dikkat ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 Günlük İcraat Programı’nın ko­ordinasyonunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tara­fından gerçekleştirildiğini belirterek, “Aslında ilk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400’üne, milletimize açıklayacağımız programda yer verdik” ifadelerini kullandı. Konuşmasında bazı projelerle ilgili değerlendirmelerde bulu­nan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu projelerden biri, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, hızlan­dıran ve maliyetleri azaltan e-Devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır. Bir başka projemiz de tüm icraatların, planların, projelerin ülke geneli ve bölgesel ölçek yanında 81 il bazında ta­kibini sağlayacak bir sistemi en kısa sürede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurmaktır. Böylece tüm icraatları ve yatırımları Ankaradan illerimize ve illerimizin her birinden Ankara’ya uzanan, karşılıklı etkileşime dayalı bir sistemle takip etme imkanına kavuşacağımıza inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların 100 günde gerçekleştirmeyi hedefledikleri çok değerli projeleri olduğunu kaydederek, “Bunlar içinde sa­vunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programı­mızda yer alan 400 projenin 48’i savunma sanayimize aittir” diye konuştu. Geçtiğimiz beş yılda yaşanan her hadisenin sa­vunma sanayi projelerinin önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Sadece sayısal olarak büyük ve en modern silahlarla do­natılmış bir orduya sahip olmak tek başına anlamlı değildir. Güçlü ordu demek, hem sayısal olarak yeterli hem de aracın­dan mühimmatına ve yazılımına kadar tüm aşamalarıyla sizin kontrolünüzde donanıma sahip bir ordu demektir. Bunun için biz, bir yandan ordumuzun kritik birimlerinde uzmanlığa da­yalı bir personel yapısına geçerken, diğer yandan da her alanda kendi kendimize yeterli bir savunma sanayi kurmaya çalışı­yoruz. 16 yıl öncesine göre bugün çok ileri bir noktaya geldiği­mizi memnuniyetle görüyoruz. Ama hâlâ katetmemiz gereken çok yol olduğunu da biliyoruz. Bunun için her ne olursa olsun, savunma sanayi projelerinden taviz vermeyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 Günlük İcraat Programının ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını te­menni ederken, 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan ça­lışmalarını Kasım ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefledik­lerini bildirdi.

Ulaştırma alanında dev yatırımlar

100 Günlük İcraat Programı’nda Cumhurbaşkanlığı, Bakan­lıklar, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın projeleri­ne yer verildi. Programda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın toplam 28 projesi şöyle sıralandı:

İstanbul Yeni Havalimanı’nın 1’inci fazının hizmete açılma­sı, Kanal İstanbul etüt proje işinin tamamlanması ve yapım ihale ilanına çıkılması, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin YİD modeli ile ihale ilanına çıkılması, 135 yeni hizmet e-Devlet’e entegre edilerek sunulan hizmet sayısının 3 bin 500’e çıkarılması, 328 kilometre ilave edilerek bölünmüş yol ağının genişletilmesiyle trafik güvenliğinin artırılması ve ekonomik fayda sağlanması, 120 kilometre yeni otoyol daha yapılarak otoyol ağının 2 bin 777 kilometreye ulaştırılması,toplam 246 kilometre uzunluğunda 2 otoyol projesinin iha­lesine çıkılması, 893 kilometre ilave BSK (Bitümlü Sıcak Ka­rışım) kaplama yapılarak karayolu güvenliğinin ve konforu­nun üst seviyeye çıkarılması, 30 kilometre karayolu tünelinin tamamlanmasıyla tünel uzunluğunun 477 kilometreye çıka­rılması, 21 kilometre köprü ve viyadüğün tamamlanmasıyla köprü ve viyadük uzunluğunun 586 kilometreye çıkarılma­sı, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu’nda 120 kilometre hat seriminin tamamlanması, 230 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu yapım ihalesinin gerçekleş­tirilmesi, Konya YHT Garı’mn hizmete sunulması, Van Gölü için 50 vagon taşıma kapasitesine sahip İdris-i Bitlisi Feribotu’nun hizmete alınması, 2 bin 596 bin ton kapasiteye sahip 2 adet lojistik merkezinin yapılması, toplam 6 milyon yolcu kapasiteli Muş ve Kahramanmaraş havalimanlarının termi­nal binalarının tamamlanması, Tokat Havalimanı terminal binasının yapımına başlanması, 376 kilometre elektrikli, 182 kilometre sinyalli hat dönüşümü daha yapılarak konvansiyonel demiryolu elektrikli hat uzunluğunun toplam 5 bin 432 kilometreye, sinyalli hat uzunluğunun ise toplam 5 bin 716 kilometreye çıkarılması, şehir içi raylı sistem yatırımla­rının yaygınlaştırılması için 73 kilometre hattın yapımı ile 248 adet araç alımının ihale ilanına çıkılması, Evrensel Hizmet kapsamında 990 yerleşim yerine daha 4.5G mobil kapsama sağlanması, yerli ve millî 5G ve ötesi çalışmaları­nın başlatılması, raylı sistem araçlarının yurt içinde üretil­mesi, Türkiye Kart Projesi Mahsuplaşma Merkezi’nin ku­rulması, 265 kilometre daha konvansiyonel hat yenilenerek demiryolu ağının tamamına yakınının (10 bin 915 kilometre) yenilenmesi, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Siste-mi’nin (U-ETDS yolcu taşımacılığı kısmının) faaliyete geçiril­mesi, 46 adet yeni Kargomat daha kurularak 100 Kargomat ile hizmet verilmesi, Hasdal Kavşağı-Kemerburgaz-Yassıören Bölünmüş Yolu’nun (44 kilometre) İstanbul Yeni Havalimanı bağlantısını sağlayacak 14 kilometrelik kesiminin hizmete açılması, geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması, 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması.

 

Bakan Turhan: Türkiye’nin gurur projeleri için çalışmaları hızlandırdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Türkiye’nin gurur projeleri için çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, “Prog­ramın en önemli maddesi olan ve Türkiye’yi Batı Avrupa-Uzak Doğu bölgesinde önemli bir transfer merkezi haline getirecek İstanbul Yeni Havalimanında çalışmalar 7/24 esasına göre tam kapasite sürüyor. Havalimanımızm ilk fazı 29 Ekim’de hizmete girecek” dedi. Bakan Turhan, ekonomiye 73 milyar liralık katkı sağlayacak havalimanında 225 bin kişinin istihdam edileceğini ve tüm etaplar tamamlandığında yolcu kapasitesinin 200 mil­yona kadar çıkabileceğini söyledi. Türkiye’nin prestij projesi Kanal İstanbul’da etüt proje işinin tamamlanması ve yapım ihale ilanına çıkılması için çalışmaların hızla sürdürüldüğü­nü kaydeden Bakan Turhan, kamuoyunda “mega proje” ola­rak bilinen 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nde ise yap-işlet-devret modeliyle ihale ilanına çıkılacağını bildirdi.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Marmara Bölgesinin lezzetleri pullarda

Şanlı zaferlere coşkulu kutlama