in , , ,

Yeraltı Kaynağı ” Su “

Yeraltı Kaynağı ” Su “

Yeraltı Kaynağı ” Su “

yeraltındaki suların yeryüzüne çıktığı yerdir. Birçok ırmağın başlangıç nokta­sı kaynaklardır ve pek çok insan su gereksin­mesini kaynaklardan karşılar.

Toprağın altına süzülen yağmur suları deği­şik kayaç türleriyle karşılaşır. Küçük boşluk­larla dolu süngerimsi kayaçlar tıpkı bir sünger gibi suyu emer. Kumtaşı böyle bir kayaçtır. Kireçtaşı gibi üzerinde dikey çatlaklar bulu­nan kayaçlardan da su alt katmanlara süzülür. Kil ve şeyllerin (çamurtaşı ya da kumtaşı) süngerimsi bir yapısı yoktur ve üzerlerindeki çatlak sayısı da azdır. Su bu tür kayaçların üstünden akarak geçer.

Bir tepe yamacındaki kil katmanı, yamaç boyunca iner ve herhangi bir yerde toprak yüzeyine ulaşırsa, su bu noktadan yeryüzüne çıkar ve bir ya da daha fazla kaynak oluşur. Tebeşir ya da kireçtaşının şeyi katmanı üze­rinde yer aldığı tepelik yörelerde, yamaç boyunca sıralanmış birçok kaynak görülebilir.

Suyun sıcaklığının, hava sıcaklığının üstün­de olduğu kaynaklara sıcak su kaynağı ya da kaynarca denir. Bu sıcak sular, yer yüzeyinin çok altındaki volkanik bölgelerden gelir. Ba­zen sıcak su ve buhar topraktan uzun sütunlar biçiminde fışkırarak çıkar. Bunlara gayzer denir . Böyle kaynakların sula­rı, genellikle kayaçlarda bulunan ve sıcak suların erittiği mineralleri içerir. Mineralli bu sulardan sağlık amacıyla yararlanılır.

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sindirim ve Sağlığın Doğal ve Lezzetli Hali ” Kayısı “

Sonbaharın Güzelliği ” Kasımpatı “