in , ,

Uyku Hastalığı Bulaştıran ” Çeçe Sineği “

Uyku Hastalığı Bulaştıran ” Çeçe Sineği “

Uyku Hastalığı Bulaştıran ” Çeçe Sineği “

İlk bakışta karasineğe benze­yen, küçük ama çok zararlı bir sinektir. Uyku hastalığını bulaştırmasıyla bilinen bu kan emi­ci sineğin, Glossina cinsini oluşturan yaklaşık 21 türü vardır. Türlerin çoğu Afrika’da, Sahra Çölü’nün güneyinde yaşar. 6-16 mm uzunluğunda bir böcek olan çeçe sineği insanların, sığırların ve yabanıl hayvan­ların kanıyla beslenir. Bazı türleri kanını emdiği canlının hastalanmasına, hatta çoğu zaman ölmesine yol açan bir hastalık yayar. Bu hastalığın etkeni çeçe sineğinin taşıdığı tripanozoma adlı bir tekhücrelidir. Tripano-zoma yabanıl hayvanların kanında yaşar. Çe­çe sineği bu hayvanlardan birinin kanını emdiğinde kanla birlikte birkaç tripanozoma da çeçe sineğine geçebilir. Sineğin vücudunda başkalaşım geçiren tripanozomalar en sonun­da sineğin ısırdığı insanlara bulaşarak uyku hastalığına, sığırlara bulaştığında da nagana denen benzer bir hastalığa yol açar. İnsanları ısıran çeçe sineklerinin yüzde 80’den fazlası erkektir; dişiler genellikle iri yapılı hayvanla­ra saldırır. Bu hastalıkları tedavi eden ilaçlar bulun­makla birlikte, bilim adamları çeçe sineğinin kökünü kazımaya çalışmaktadır. Çeçe sinek­lerinin üstesinden gelmek için kullanılan yön­temlerden biri, üreme yerleri olan tropik ormanların tabanındaki bitki örtüsünü temiz­lemektir. Çeçe sineklerinin üremesi öbür sineklerden farklıdır. Öteki sineklerin larvaları dişinin dışarı bıraktığı yumurtalardan çıkar. Çeçe sineğinde ise larvaların yumurtadan çıkması dişinin vücudunda gerçekleşir. Bu larvalar toprakta yuvalanarak bir saatte pupa evresine girer, birkaç hafta sonra da erişkin birer sineğe dönüşür. Çeçe sineğinin yaşam süresi bir-üç ay arasında değişir. Çeçe sineklerinde her türün kendine özgü bir yerleşim ve üreme yeri vardır. Bundan yararlanan bilim adamları larva ve pupaların bulunduğu bazı yerleri çeçe sineklerinden temizleyerek güvenli bir biçimde sığır yetişti­rilmesine olanak sağlamışlardır.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Duvar Örme Araçlarından ” Çimento “

Ünlü Rus Yazar ” ÇEHOV Anton Pavloviç “