in , ,

Ünlü Bir Osmanlı Denizcisi Olan ” Şeydi Ali Reis “

Ünlü Bir Osmanlı Denizcisi Olan ” Şeydi Ali Reis “

Ünlü Bir Osmanlı Denizcisi Olan ” Şeydi Ali Reis “

(1498-1562), ünlü bir Os­manlı denizcisidir. Birçok deniz savaşına ka­tılmış, denizcilik alanında ilginç yapıtlar kale­me almıştır. İstanbullu olan Şeydi Ali Reis babası gibi tersanede yetişti. 1522’deki Rodos seferine katıldı. Preveze Deniz Savaşı’nda (1538) Os­manlı donanmasının sol kanadına komuta etti. 1551’de Trablusgarp’ın alınmasında bu­lundu. 1553’te Murad Reis’in yerine Mısır’da­ki Osmanlı donanmasının komutanlığına atandı. 1554’te donanmanın Basra’daki gemi­lerini Süveyş’e götürmek üzere Umman Deni-zi’ne açılan Sevdi Ali Reis fırtınaya tutularak doğuya doğru sürüklendi ve Hindistan’ın batı­sında Gucerat kıyılarındaki Damâo (bugün Daman) limanına sığınmak zorunda kaldı. Gemilerin geri dönemeyecek ölçüde yıpran­ması, adamlarının çoğunun da Gucerat sulta­nının hizmetine girmesi yüzünden karadan yola çıkıp Hindistan, Afganistan ve İran’ı geçerek İstanbul’a vardı. Dört yıla yakın süren bu yolculuğu sırasında gördüklerini Miratü’l-Memalik (“Ülkelerin Aynası”) adlı yapıtında anlattı. 1558’de Diyarbakır tımar defterdarlığına atanan Şeydi Ali Reis bu görevdeyken öldü. Kâtibi mahlasıyla şiirler de yazmış olan Şeydi Ali Reis ünlü astronomi bilgini Ali Kuşçu’nun Risâletul Fethiyye adlı yapıtını birçok ek yaparak Türkçe’ye çevirmiş, ayrıca denizciler için ayrıntılı bir kılavuz niteliğinde olan Muhit adlı bir kitap kaleme almıştır.

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti Arasında İmzalanan ” Sevr Antlaşması “

Batı Afrika Kıyısında Bağımsız Bir Ülke ” Sierra Leone “