in , ,

Sürüngenlerin En Alt Jenarasyonu ” Kertenkeleler “

Sürüngenlerin En Alt Jenarasyonu ” Kertenkeleler “

Kertenkeleler bukalemun, iguana’gibi sürüngenlerin yer aldığı kelerler alttakımının en iyi bilinen grubudur. Eskidünya’ya özgü bu hayvanlann başı koni biçiminde, dilinin ucu çatallı, pullu gövdesi ince uzun, basık kuyruğu iyi gelişmiş­tir. Tümünün dört bacağı ve beşer parmağı vardır. Bazılan 40-45 santimetreye erişse bile çoğunun uzunluğu 25 santimetreyi geçmez. Afrika’nın kuzeybatı ve Avrupa’nın güneyba­tı kesimlerinde yaşayan bir türünün (Lacerta lepidd) uzunluğu ise yaklaşık 75 santimet­redir. Kertenkeleler 150 dolayında türüyle keler­lerin bir familyasını (Lacertidae) oluşturur. Türkiye’de 20 kadar kertenkele türünün yaşa­dığı bilinmektedir. Deniz kıyısından yüksek dağlara, sulak yerlerden kayalık ve kurak bölgelere kadar hemen her yerde bu küçük hayvanlan görmek olasıdır. Türkiye’de en yaygın iki türünden kaya kertenkelesi (Lacerta sazicola) 20 santimetreye, tarla kertenkele­si (Ophisops elegans) 15-16 santimetreye ka­dar uzayabilir. Kertenkelelerin başlıca besinleri böcekler, örümcekler ve öbür küçük omurgasız hayvan­lardır. Birçok keler gibi kopan kuyruklarını kısa sürede yenilerler. Renkleri genellikle sarımsı yeşil ya da yeşilimsi kahverengi ol­makla birlikte renk ve desenleri tür içinde bile değişebilir.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Annelerinin Ceplerinde Yaşayan Sevimli Canlılar ” Keseliler “

Sadece Ülkemiz ve Fas’da Üreyen Hayvan ” Kel Aynak “