in

Solunum Yolu Hastalıkları

Solunum Sistemi Hastalıkları

Görevleri nedeniyle her an havadaki mikrop­larla karşı karşıya olan solunum organlarının bazı bulaşıcı hastalıklara yakalanma olasılığı çok yüksektir. Kuşkusuz bu hastalıkların ba­şında virüslerin yol açtığı soğuk algınlığı gelir. Solunum yollarına yerleşen virüslerin etkisiy­le, burnun ve boğazın iç yüzeylerini kaplayan mukoza şişer ve her zamankinden çok sümük salgıladığı için burun tıkanır. Grip de soğuk algınlığıyla hemen hemen aynı belirtileri ve­rir, ama çok daha ağır ve sarsıcı bir hastalık­tır. Yüksek ateş, halsizlik, öksürük, baş ve kas ağrılarıyla kendini gösteren şiddetli bir gribin tam anlamıyla geçmesi bazen haftalar­ca sürebilir.

Bazen solunum yollarını tutan mikropların sinüslere de bulaşmasıyla, bu boşluklann içini döşeyen mukoza iltihaplanarak şişer. Sinüzit denen bu hastalık genellikle bir soğuk algınlı­ğından sonra başlar. Sümüksü salgı alında, yanaklarda, burnun üstünde ve arkasında bu­lunan sinüslerin içinde birikir. Sinüslerin bu koyu kıvamlı salgıyla dolarak tıkanması çok ağn verici bir durumdur. Hastayı rahatlatmak için sümüksü salgıyı sulandıran ilaçlar kullanı­larak sinüslerin boşalması sağlanır.

Boğazın gerisinde, yutak duvarına yerleş­miş olan bademciklerin iltihaplanması özellik­le çocukluk çağında çok sık görülen bir solu­num yolu hastalığıdır. Öbür solunum yolları­nın iltihaplanması da larenjit (gırtlak iltihabı) ve farenjit (yutak iltihabı) gibi hastalıklara yol açar. Bu hastalıkların hepsi genellikle bakte­rilerden ileri gelir ve boğaz ağrısı, ses kısıklı­ğı, konuşma ve yutkunma güçlüğü gibi belirti­ler verir.

Bronşit de akciğerlerdeki hava kanallarını tutan, genellikle mikrobik bir hastalıktır. Bronşların içini döşeyen mukoza iltihaplanıp şiştiği için bu hava kanalları daralır ve sümük­sü salgıyla dolarak tıkanır. Bu da öksürüğe ve solunum güçlüğüne yol açar. Sigara alışkanlı­ğı da inatçı öksürük nöbetlerinin, hatta bazen akciğer kanserinin başlıca sorumlusudur.

Astımda da akciğerlerdeki hava borucukları daraldığı için hasta soluk darlığından yakı­nır; ama bu hastalığın nedeni mikroplar değil, vücudun bazı maddelere karşı gösterdiği aler­ji tepkileridir.

Zatülcenp, akciğerlerin dış yüzünü saran zarın (plevranın) iltihaplanmasıdır ve soluk alıp verirken göğse bıçak gibi saplanan çok keskin bir ağrıyla tanınır. Çok değişik mik­roplardan ileri gelen ve hastalık etkenine bağ­lı olarak değişik belirtiler veren zatürre ise, başka bir hastalığın varlığı sırasında ortaya çı­karsa öldürücü olabilir.

Solunum sisteminin en önemli hastalıklarından biri de veremdir. Bir zamanlar en yay­gın ölüm nedenlerinden biri olan bu hastalık, bugün gelişmiş ülkelerde erken tanı koymak koşuluyla akciğerlere çok büyük zarar verme­den tedavi edilebiliyor. Ama yoksul ülkelerde hâlâ çok yaygın ve ölümcül bir hastalıktır.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gökyüzünün Renkleri ” Uçurtmalar “

İç Solunum