in ,

Mevsim Sebzeleri Ve Meyveleri Üretimi İçin İhtiyaç Duyulan ” Sera “

Mevsim Sebzeleri Ve Meyveleri Üretimi İçin İhtiyaç Duyulan ” Sera “

Mevsim Sebzeleri Ve Meyveleri Üretimi İçin İhtiyaç Duyulan ” Sera “

Bitkileri sıcaklık, nem, hava ve ışık koşulları denetlenebilen bir ortamda yetiştir­mek için yapılan, büyük bölümü cam ya da saydam plastik örtülerden oluşan yapılara se­ra denir. Seraya, limonluk ve ser adları da verilir. Basit bir sera, güneş ışınlarının sıcaklığın­dan daha fazla yararlanmayı sağlar. Cam ya da plastik örtüden geçen güneş ışınları sera içindeki bitkileri, toprağı ve havayı ısıtır; ama ısınan toprak ve bitkilerin yayımladığı kızıl­ötesi ışınlar cam ya da plastik örtüden dışarıya çıkamadığı için sera içinde kalan ısı güneşsiz günlerde bile serayı sıcak tutar. Çeşitli ısıtıcılar kullanılarak seranın içinde­ki sıcaklık daha iyi denetlenebilir. Bu amaçla sıcak su borularından, gaz sobaları ve elek­trikli ısıtıcılardan ya da güneş panolarından yararlanılabilir {bak. ısıtma ve Klİma). Seraya girecek temiz hava, seranın kapı ve pencereleri açılıp kapanarak denetlenir. Çok sıcak günlerde seradaki hava hareketi vantila­törlerle sağlanabilir. Eğer hava sıcaklığı sera­daki bitkileri solduracak ya da kavuracak kadar artarsa seranın camlarına güneş ışınları­nı geçirmeyen örtüler örtülür, boyalı camlar takılır ya da istenince kolayca temizlenebile­cek bir maddeyle, örneğin kireçle camlar boyanır. Serada özel bir sulama sistemi olabi­leceği gibi, elle sulama da yapılabilir. Büyük seralarda ısıtma, havalandırma, sulama ve ışık denetimi tümüyle otomatik olarak yapılır. Seracılığın çeşitli yararları vardır. Seralar çiçek, sebze ve meyveleri doğal koşullar altında yetiştikleri mevsimlerin dışında da yetiştirme olanağı sağlar. Seraların ikinci bir yararı ancak daha sıcak iklimlerde yetişebilen bitkilerin yetiştirilebilmesidir. Ayrıca seralar, hava yeterince ısındığı zaman açık havada yetiştirilebilecek olan bitkilerin fidelerinin önceden yetiştirilebilmesini, böylece daha er­ken ürün alınmasını sağlar. Bütün bu yararla­rın yanı sıra, serada yetiştirilen bitkiler rüz­gâr, dolu, kar, don gibi doğal olayların zararlarından ve bitkileri yiyen tavşan, kuş ve başka hayvanlardan da korunmuş olur. En basit seralar bir çukurun üzerini camlı bir çerçeveyle kapatarak yapılır. Çok alçak olan bu tür seralar ya toprakta bulunan gübrenin çürürken verdiği ısıyla ya da topra­ğın içinden geçen sıcak su borularıyla ısıtılır. Bu tür seraları genellikle bahçıvanlar baharda çiçek fideleri yetiştirmek için kullanır. Seralarda yetiştirilen fideleri bahçe ve bos-tanlardaki yerlerine dikmeden önce, düşük sıcaklığa alıştırmak ve güçlendirmek için so­ğuk seralara aktarmak yararlıdır. Bir ısıtma sistemi bulunmayan bu seralar gerçekte soğuk değildir; güneş ışınlarıyla ısınır. Bahar ilerle­yip havalar ısındıkça fide yetiştirmek için de soğuk seralar kullanılabilir. Yerlerine ekilmiş olan körpe fideleri soğuktan korumanın yolu da üstlerini geçici olarak plastik çadırlarla örtmektir. Botanik bahçelerinde, değişik iklim koşul­larında doğal olarak yetişen bitkileri topluca sergileyebilmek için sıcaklık ve nem koşulları birbirinden farklı bir dizi sera vardır. Bunlar­dan bazıları mimarlar tarafından özel olarak tasarlanmış son derece güzel yapılardır.

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapraklarından Halat Yapılan Bitki ” Sisal “

Eski Truva Kentini Ortaya Çıkaran Arkeolog ” Heinrich Schliemann “