in , , ,

Kış Sporlarının Gözdelerinden ” Kızak Yarışı “

Kış Sporlarının Gözdelerinden ” Kızak Yarışı “

En eski ulaşım araçlarından biri olan kızak, altında tekerlek yerine iki düz kızak ayağı bulunan bir tür arabadır. Düz yüzeylerde, özellikle de kar ve buzun üzerin­de insan ve eşya taşımak için kullanılır. Kızağın büyüklüğü ve yapısı kullanıldığı yere göre değişir. Çocukların karlı yamaçlardan kaymak için kullandıkları küçük kızakların yanı sıra çoğunlukla, at, köpek, geyik ya da traktörle çekilen kızaklı faytonlar da vardır. Kızak sporunda ise kar ve buzla kaplı bayır­lardan kaymak için özel olarak geliştirilen kızaklar kullanılır. Yarış kızakları iki temel tiptedir: Kuzey Amerika Yerlileri’nin ayaksız alçak kızakla­rından geliştirilen toboggan ile dört ayaklı bobsled. Tobogganlarda kızağı yönlendirici herhangi bir araç ya da fren yoktur. Bu kızakların iki türü vardır: Luge denen kızakta sporcu kızağa oturur; ayaklarını öne doğru uzatarak sırtüstü yatar. EJinde kızağın ön ucuna bağlı bir dizgin tutar ve bir ayağıyla kan deşerek kızağı yönlendirir. Cresta olarak da bilinen skeleton’ da ise kızağa başı öne gelecek biçimde yüzü­koyun uzanılır. Skeleton tehlikeli bir spordur. Özellikle köşeler dönülürken sporculann sık sık pistin dışına uçtuğu görülür. Skeletonlar St. Moritz’deki Cresta Pisti’nde eskiden beri kullanılmaktadır. 19. yüzyıl sonlannda yapı­lan Cresta Pisti 1.213 metre uzunluğunda, eğimli bir buz yoludur. Bobsled adı verilen kızaklar iki kızağın birleşmesiyle oluşmuş gibidir; ayaklan dört tanedir. Bir dingilin iki ucunda yer alan bu ayaklardan öndekiler bir ip ya da direksiyon aracılığıyla hareket ettirilerek kızak yönlendi­rilir. Kızağın arkasında fren görevi yapan tırtıklı bir çubuk vardır. Kış Olimpiyat Oyunlan’nda ikili ve dörtlü bobsled] ile erkeklerde tek ve çift, kadınlarda da tek kişilik luge yarışları yapılır. Sporcuların başlık, özel giysi, gözlük ve dizlik gibi koruyu­cular kullandıkları bu yarışlarda saatte 100 kilometreyi geçen iniş hızlan saptanmıştır. Eskimolar’a özgü ulaşım yöntemlerinden esinlenilerek geliştirilen köpek koşulu kızak yarışlarında kızaklara özel olarak eğitilmiş köpekler koşulur. Kızak takımı beş, yedi ya da dokuz köpekten oluşur. Önderlik yapan köpeğin arkası sıra ikişer ikişer yan yana koşulmuş köpekler yer alır. Kızaklar hafiftir ve sürücüler kamçı taşır. Ne var ki, köpekler kamçıyla değil, daha çok komutlarla yöneti­lir. Yarışlar önceden belirlenmiş iki nokta arasında düzenlenir. Bu iki noktanın arası 19-48 kilometredir. Köpek koşulu kızak yarış­ları Norveç,, Kanada, Alaska ve ABD’nin kuzey kesiminde yaygındır.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kıpkırmızı Rengi Ve Faydalarıyla ” Kızılcık “

Ördeklerin En Yakın Akrabası ” Kaz “