in , , ,

Kimyasal silahtan Sinek ilacı yapmak

ARSENİK, biri sarı, öbürü gri kristaller halinde iki ayn biçimde bulunan kimyasal bir elementtir. Simgesi As, atom numarası 33, atom ağırlığı 74,9216 olan bu element doğada gümüş ve antimon yataklarına yakın yerler­de serbest olarak ya da çeşitli bileşikler halin­de bulunur. En yaygın bileşikleri realgar (kırmızı zırnık) ve orpiment (sarı zırnık) gibi arsenik sülfürleri ile arsenik oksitleridir. Ay­rıca çeşitli metal sülfürlerinin, özellikle bir demir sülfürü olan arsenopiritin bileşiminde de arseniğe rastlanır. Yumuşak sarı arsenik­ten daha kararlı olan gri arsenik ısıtıldığı zaman süblimleşir; yani erimeksizin doğrudan buhar haline geçer, buharı soğutulduğunda da sıvılaşmadan yeniden kristalsi katı biçimine döner.


Bileşiklerinin İÖ 4. yüzyıldan bu yana bilinmesine karşın arseniğin kimyasal bir ele­ment olduğu ancak 1649’da keşfedildi. Arse­nik bileşiklerinin çoğu zehirlidir. Bunlardan bazıları, özellikle arsenik III oksit ile arsenik V oksit ya da arsenik pentoksit sanayi açısın­dan önemli maddelerdir. Arsenik III oksit böcek öldürücü ilaçlarda, cam yapımında ve hayvan derilerinin korunmasında, arsenik pentoksit ise böceklere ve zararlı otlara karşı kullanılan tarım ilaçlarının ve metal yapıştırı­cılarının üretiminde kullanılır. Bir arsenik ve hidrojen bileşiği olan arsin, renksiz ve zehirli bir gazdır. Bu nedenle kimyasal silah (savaş gazı) olarak kullanıldığı gibi katkı maddesi olarak yarı iletkenlere de katılır. Arsenik asit, kurşun arsenat ve kalsiyum arsenat ise top­raktaki tek hücreli asalakların ve tarım zararlılarının öldürülmesinde kullanılan, tarım açı­sından önemli bileşiklerdir.
Arsenik zehirlenmesi genellikle böcek ve tarım ilaçlarında, yağlı boya, duvar kâğıdı ve seramik yapımında kullanılan arsenik bileşik­lerinin ağızdan ya da solunum yoluyla alınma­sından ileri gelir. Bu bileşiklerin yüksek dozda bir kez alınması ya da küçük dozlar ha­linde art arda alınması aynı derecede etkilidir. Bu yüzden, özellikle geçen yüzyıllarda arsenik­le işlenen cinayetlere çok sık rastlanırdı.


Zehirli arsenik tuzları bir zamanlar sinek kâğıtlarının yapımında kullanılır ve bu kâğıtlar 19. yüzyıl İngiltere’sinde sokaklarda satılırdı.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arpalar hiç bu kadar faydalı olmamıştı

Arşimet; Dünya’yı yerinden oynata­yım