in , , ,

Kardeş Yurdumuz ” Azerbaycan “

Kardeş Yurdumuz ” Azerbaycan “

Batı Asya’da yer alan Azer­baycan bölgesinin SSCB sınırlan içinde kalan bölümünde Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cum­huriyeti kurulmuştur. SSCB’yi oluşturan 15 cumhuriyetten biridir. Kuzeyinde Rusya Fe­deral Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, batısında Gürcistan ve Ermenistan Sovyet Sosyalist cumhuriyetleri, doğusunda İran vardır. Hazar Denizi Azerbaycan’ın doğusunda yer alır. Ermenistan’ın bir bölümü Azerbaycan’ı ikiye ayırır. Güney kesimini Nahcivan Özerk Sov­yet Sosyalist Cumhuriyeti oluşturur. Yörenin Hıristiyanlık öncesi dönemlere uzanan bir tarihi vardır. 19. yüzyıla kadar çeşitli dönemlerde Araplar, Persler, Türkler ve Moğollar yörede egemen oldular. Azer­baycan’ın bugünkü topraklarım oluşturan bölge 19. yüzyılın başında Rus İmparatorlu­ğuma katıldı. Azerbaycan 1936’da SSCB’nin bir cumhuriyeti oldu. Bölgenin tam ortasında Kura Irmağı’nın geniş ovası yer alır. Bu düz ovayı dağlar çevreler. Kuzeyde Kafkaslar’ın, Büyük Kaf­kas Sıradağlan’nı oluşturan güneydoğu tepe­leri bulunur. Ovanın güney ve batısında Küçük Kafkas Sıradağları ve Ermenistan Dağlan vardır {bak. Kafkas Daölari). Elbruz Dağlan’nın bir bölümü olan Taliş Sıradağları ise güneyde yer alır. Azerbaycan’ın Hazar Denizi kıyısında dar bir düzlük vardır. Dağlar kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri ve batı rüzgârlarının getirdiği neme karşı yöreyi korur. Azerbaycan’ın nüfusunun üçte ikisini Türk kökenli halk oluşturur. Geri kalan nüfus Rus ve Ermeni kökenlidir.Otlaklann çoğu sığır, koyun ve benzeri çiftlik hayvanlarım yetiştirmek için kullanılır. Düzlüklerdeki tarlalarda sulama yapılarak iyi nitelikli pamuk, pirinç ve yonca yetiştirilir.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçten Yanmalı Motor Bilgisi ” Karbüratör “

Bir Tatlı Su Balığı ” Kızıl Kanat “