in ,

Harikalar Adası Sardinya

SARDİNYA. İtalya’ya bağlı bir ada olan Sardinya, 23.813 km2‘lik yüzölçümüyle Sicil­ya’dan sonra Akdeniz’in batısındaki ikinci büyük adadır. Doğusunda yer alan İtalya Yanmadası’ndan Tiren Denizi ile, hemen kuzeyindeki Fransa’ya bağlı Korsika Adası’n-dan ise dar Bonifacio Boğazı ile ayrılır. Kuzey Afrika kıyısından 193 km kadar kuzeydedir.

Çok dağlık olması yüzünden yoksul bir adadır. Sardinya’daki tek geniş düzlük güney­batıdaki Campidano Ovası’dır. En yüksek noktası Gennargentu Dağlan’ndaki La Marmora Doruğu’dur (1.834 metre). Sardinya’da Akdeniz iklimi rüzgârlann şiddeti ve yükselti nedeniyle değişikliğe uğramıştır. Yağış azdır. Yazın Sahra Çölü’nün üzerinden gelen sıcak rüzgârlar yüzünden hava dayanılamayacak ka­dar sıcak olur. Ada bir zamanlar ormanlarla kaplıyken, bugün kesilen ağaçlann yerini dikenli bodur çalılar almıştır. Sardinya’da kızıl geyik, yaban domuzu ve yabankedisine rastlanır.

Sardinya’da halkın çoğu denizden oldukça yüksekteki küçük kasaba ve köylerde yaşar. Bu yaşam biçimini Sardinyahlar, Roma İmparatorluğu’ndan 19. yüzyıla kadar süren korsan akınlarından korunmak ve sıtma hastalığına yakalanmamak için benimsemiştir. Adada yalnızca iki büyük kent vardır; bunlar güneydeki başkent Cagliari ile kuzeybatıdaki, gör­kemli katedrali ile tanınan Sassari’dir.

Sardinyalılar’ın yansından çoğu tarım kesi­minde çalışır. Ne var ki, çiftliklerin çoğu ilkel ve küçüktür. Tarım aracı olarak en çok öküzlerin çektiği saban kullanılır. Çoğu çiftli­ğin büyük bölümü, koyun ve keçi sürülerinin yayıldığı taşlık otlaklardır. Küçük yapılı Sardinya eşekleri yalnızca binek hayvanı olarak değil, sulamaya ve mısır öğütmeye yarayan su çarklannı döndürmek için de kullanılır. Gü­neybatıdaki Iglesiente bölgesinde değerli kur­şun ve çinko madenleriyle düşük nitelikte kömür bulunur. Dört yanı denizle çevrili olmasına karşın ada halkı balıkçılıkla uğraş­maz. Ada sularında bulunan sardalye ve orkinoslar komşu Sicilya’nın balıkçıları tara­fından tutulur.

Cagliari ve Sassari’nin Roma ile havayolu bağlantısı vardır. Aynca, İtalya ile olan posta ve yolcu trafiği için adanın ana demiryolu üzerinde bulunan, kuzeydoğu kıyısındaki Olbia limanından yararlanılır. Kocaman kırmızı otobüslerle adanın eşsiz güzellikteki uzak köşelerine gidilebilir. Sardinyahlar adalarının doğal güzelliğinden övünç duyar.

Sardinya İtalya’ya bağlı özerk bir bölgedir; kendi başkanı ve seçimle oluşturulan bir yerel meclisi vardır. Ama eğitim öğretim, adalet sistemi, demiryollan ve posta gibi ulaştırma hizmetleri ile savunma ve ulusal vergi sistemi İtalya merkezi hükümetinin denetimindedir.

Sardinya’nın nüfusu 1.643.789’dur (1987).” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sardalye özellikleri

Tüm Türleri Zehirli Olan “Çıngıraklı Yılan”