in , , ,

Futbol Oyuncularıyla Ünlü İspanyanın Ünlü Şehri ” Sevilla “

Futbol Oyuncularıyla Ünlü İspanyanın Ünlü Şehri ” Sevilla “

Futbol Oyuncularıyla Ünlü İspanyanın Ünlü Şehri ” Sevilla “

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinin en önemli kentidir. Atlas Okyanu-su’na 80 km uzaklıktaki Guadalquivir Irmağı’ nın halicinde kuruludur. Vadinin alçak kesim­lerinde yer alan Sevilla’nın yazları çok sıcak geçen ılıman bir iklimi vardır. Sevilla’nın her bölgesinde İspanya tarihin­den izler görülür. İşbiliye adıyla Müslüman İspanya’nın başkenti olan Sevilla, daha sonra İspanya’nın Yenidünya’ya açılan keşif seferle­rinin de başlangıç noktası oldu. Sevilla bir zamanlar Hispalis adında bir Roma kentiydi. Bu dönemden kalma Roma yapılarının kalın­tıları kentin dışında hâlâ görülebilir. Daha sonra Roma İmparatorluğu’nun çöküşünü iz­leyen uzun bir süre boyunca Vizigotlar’ın kurduğu krallığın başkenti oldu. Kuzey Afri­ka’dan gelen Müslüman Araplar’ın 711’de başlayan egemenliği, Kral III. Fernando’nun 1248’de kenti fethederek Hıristiyanlaştırması-na kadar sürdü {bak. ENDÜLÜS Emevİlerİ; magripliler). Dar ve dolambaçlı sokakların, küçük alanların bulunduğu kentin eski kesiminde Magrip mimarlığının güzel örneklerine rastla­nır. Beyaz, düz çatılı ve cumbalı evlerin, ortasında genellikle fıskiyeli bir havuz bulu­nan avluları vardır. Kentteki önemli Magrip yapıları arasında, güzel salonları ve avlularıy-la gösterişli Alcâzar Genil Sarayı, eskiden surların bir parçası olan ve bugün müze olarak kullanılan, ırmak kıyısındaki 13. yüz­yıldan kalma Altın Kule sayılabilir. Sevilla’ nın en ilgi çekici yapılarından olan Giralda, bugün yıkılmış bulunan eski Ulu Cami’nin minaresiydi. Sevilla Katedrali’nin kuzeydoğu­suna düşen bu minare 1190’larda yapıldı. 16. yüzyılda bir çan kulesine dönüştürüldü. Adı­nı tepesindeki rüzgârgülünden alır. Dış yüzü sarı tuğla ve taş kaplamadır. Ulu Cami 15. yüzyılda yıkılarak yerine gotik üslupta Sevilla Katedrali yapıldı. Büyük bölümü 1506’da bitirilen bu katedral gotik kiliselerin en bü-yüklerindendir. Mihrabının arkasındaki pa­no, ağaç oymacılığının en güzel örneklerin­dendir. Katedralin yan şapelleri işlemeli de­mir bölmelerle çevrilidir. Katedralde, arala­rında Sevilla doğumlu ressam Bartolome Mu-rillo’nun (1617-82) tablolarının da bulunduğu birçok değerli yapıt vardır. Büyük İspanyol ressamlarından Diego Velazquez ve Francis­co de Zurbarân da (1598-1664) Sevilla do­ğumludur (bak. murıllo, bartolome; velaz-quez). Sevilla 16. yüzyılda İspanya’nın Amerika’ da kurduğu sömürgelerle yapılan ticaretin başlıca merkezi durumuna geldi. Ne var ki, bir süre sonra yerini kıyıda bir liman olan Câdiz’e bırakmak zorunda kaldı. Buna karşın Sevilla gene de İspanyol ürünlerinin önemli bir bölümünün yurtdışına satış noktasıdır. Buradan denizaşırı ülkelere şarap, turunçgil­ler, zeytin, can simidi ve şişe tapası olarak kullanılan mantarlardan başka cıva, kurşun ve demir gibi mineraller gönderilir. Sevil-la’da kenevir, jüt, tütün ve tarım makineleri üretilir, gemi yapılır. Kent eskiden beri çanak çömlek, porselen ve çinileriyle ünlüdür. Sevilla’nın nüfusu 651.299’dur (1986).

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yaşamını Sürdüren En İri Geyik Türü ” Sığın “

İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti Arasında İmzalanan ” Sevr Antlaşması “