in , ,

En Tehlikeli Maymun Türü ” Babun “

En Tehlikeli Maymun Türü ” Babun “

Eskidünya’nın tropik bölgelerinde yaşayan Papio cinsinden beş tür maymuna babun ya da babuin denir. Yalnız bazı uzman­lar dril (Mandrillus leucopheus) ve mandril (Mandrillus sphimc) adıyla bilinen iki akraba türü de babunlarla aym cins içinde sınıflandı­rarak türlerin sayısını yediye çıkarırlar. Babunlar dört ayak üstünde yürüyen ol­dukça iri ve tıknaz yapılı hayvanlardır. Ya­naklarının ağız boşluğuna rastlayan bölümün­de ryiyecek doldurdukları geniş avurt keseleri bulunur. Burun delikleri uçta olan uzun, tüysüz ve dar burunları köpeklerinkine ben­zer. Köpekdişleri çok uzun, kollan ve bacaklan çok güçlüdür. Buna karşılık kuyruklan öbür maymunlannki kadar uzun ve kavrayıcı değildir; bu yüzden birçok maymun gibi kuyruklannı ağaç dallarına dolayıp gövdeleri­ni aşağı sarkıtarak duramazlar. Babunlar bir ya da birkaç erişkin erkeğin önderliğinde, 200 kadar bireyden oluşan kala­balık sürüler halinde yaşarlar. Dişilerden daha iri ve güçlü olan erkekler, en büyük düşmanları olan parslara ve aslanlara karşı korumayı başardı. Ama Selevkoslar İÖ 311’de Babil kentinin kuzeyinde Seleukeia adında bir başkent kurup Babil’de oturanları buraya yerleştirdiler. Böylece, Babil ülkesi­nin yüzyıllarca süren tarihi sona erdi. Gene de Babil uygarlığının izleri yitip gitmedi. Örneğin, çiviyazısı Hıristiyanlık’ın başlangıcına kadar kullanıldı. Ama, o zamana gelindiğinde Mezopotamya’nın pek çök kenti çoktan ören yerine dönmüştü.

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kenanlılar ve Fenikeliler’in Tanrılarının Ortak İsmi ” Baal “

Sindirim ve Sağlığın Doğal ve Lezzetli Hali ” Kayısı “