in , ,

Duvar Örme Araçlarından ” Çimento “

Duvar Örme Araçlarından ” Çimento “

Suyla karıştırıldığında kısa sürede sertleşerek katı bir kütleye dönüşen toz halin­de bir yapı gerecidir. Duvar örmek için harç ve sıva yapımında kullanıldığı gibi, kum, çakıl, kırma taş gibi dolgu maddeleriyle karış­tırılarak beton yapmakta da kullanılır {bak. Beton). Eskiçağlarda yapıların duvar taşlarını bir arada tutmak için bağlayıcı madde olarak kil kullanılırdı. Çimentonun sertleşmesi kilde olduğu gibi sıradan bir kuruma olayı değildir. Suyla kimyasal tepkimeye giren çimento yapı­sal değişikliğe uğrayarak katı bir kütleye dönüşür. Bir kez sertleştikten sonra da su katıldığında yeniden yumuşamaz.

Çimento çok çeşitli kullanım alanları olan bir yapı gerecidir. Barajlar, köprüler, gökde­lenler, yollar ve havalimanı pistleri gibi her çeşit yapıda çimento kullanılır. Çimentodan aynca yapı blokları, kiremit ve çatı kaplama levhaları da yapılabilir. Bugün dünyadaki yıllık çimento tüketimi yüz milyonlarca tona ulaşmıştır. Çimentoya benzer bir harcın binlerce yıldır kullanıldığını eskiçağlardan kalma yapılardan biliyoruz. Eski Mısırlılar sönmüş kireç ve al çıt aşını birlikte ya da ayrı ayrı kullanarak, Eski Yunanlılar ise sönmüş kireci deniz hay­vanlarının kabuklarıyla karıştırarak harç ola­rak kullanıyorlardı. Romalılar’ın genellikle sönmüş kireç ve yanardağ külleriyle yaptıkları harç ise eskiçağların en iyi yapı gereciydi.Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden son­ra Batı Avrupa’da uzun süre unutulan çimen­to yapımını 1756’da John Smeaton adında bir İngiliz mühendis yeniden başlattı. Smeaton Devon’un Plymouth kenti açıklarındaki bir deniz fenerinin yapımında bağlayıcı madde olarak, içinde önemli oranda kil bulunan bazı kireçtaşlarını öğütüp kavurarak elde ettiği çimentoyu kullanmıştı (bak. KİREÇ VE KİREÇ­TAŞI).Bunu izleyen 70 yıl boyunca, değişik oran­lardaki kireçtaşı ve kil karışımları yüksek sıcaklıkta kavrularak çeşitli denemeler yapıl­dı. En iyi sonucu 1824’te Joseph Aspdin aldı ve bir ölçü kil ile üç ölçü kireçtaşım kavurarak üstün nitelikli bir çimento elde etti. Aspdin bu karışımı öylesine yüksek sıcaklıklarda ka-vurmuştu ki, içindeki maddeler neredeyse tümüyle erimiş ve karışım soğuduğu zaman küçük topaklar halinde katılaşmıştı. Klinker denen bu topakları incecik bir toz haline gelinceye kadar öğütüp suyla karıştırdığında birkaç saat içinde son derece sertleştiğini gören Aspdin geliştirdiği bu çimentoya Port-land çimentosu adını verdi. Çünkü sertleşen çimentonun görünümü, o zamanlar İngiltere’ deki yapılarda çok kullanılan ve beyaz bir kireçtaşı olan Portland taşına çok benziyordu. O günden bu yana Portland çimentosunun üretim yöntemlerinde önemli gelişmeler ol­duysa da kullanılan maddeler hemen hiç değişmeden kaldı. Bugün dünyanın her yerin­de üretilen Portland çimentosu, kimyasal bileşimi çok dar sınırlar içinde değişen stan­dart bir üründür. Gene de Portland çimento­sunun istenen sonucu vermediği bazı özel uygulamalarda kullanmak üzere, üretim yön­temlerinde ve karışıma katılan maddelerde bazı küçük değişiklikler yapılarak özel amaçlı çeşitli çimento türleri üretilmiştir. Örneğin çok çabuk sertleşen çimentolar, asitlerin ya da başka maddelerin etkisine dayanıklı çi­mentolar, beyaz, renkli ve sugeçirmez çimentolar bunlardan yalnızca birkaçıdır” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kuyruğunu Yelpaze Gibi Kullanan Kuş ” Kızıl Kuyruk “

Uyku Hastalığı Bulaştıran ” Çeçe Sineği “