in , ,

Dünyanın En Kötü Kokulu Hayvanı ” Kokarca “

Dünyanın En Kötü Kokulu Hayvanı ” Kokarca “

Tehlike karşısında çevreye çok kötü bir koku yaydıkları için kokarca denen etçil memeliler,; sansargillerin (Mustelidae fa­milyası) üyeleri) arasında yer alır. Eskidünya’ da yaygın olan Şayağı kokarca (Mustela puto-rius) Avrasya ve Kuzey Afrika’nın ağaçlık bölgelerinde görülür. Uzun tüylü postunun üst bölümleri kahverengi, alt bölümleri siyah, yüzü sarımsı lekeli, uzunluğu yaklaşık 15 fsantimetrelik kjıyruğu dışında 35-50 santimet­redir. Avrupa’da Romalılar tarafından, Asya’ da daha eski târihlerde evcilleştirilen kokar­ca, zararlı kemiricileri yok etmek ve adatav-şanlarını avlamak için kullanılmıştır. Günü­müzde Avrupa ülkelerinde beslenen evcil kokarca, kokarcanın beyaz postlu bir çeşidi­dir. Dişi kokarca yaklaşık iki ay süren gebelik döneminin archndan 3-8 yavru doğurur. Amerika kokarcası olarak bilinen, postu siyah-beyaz desenli 11 tür Yenidünya’ya da­ğılmıştır. Bunlar, Eskidünya kokarcaları gibi genellikle gece dolaşırlar. Besinleri arasında küçük memeljler, sürüngenler, kuşlar, yu­murtalar ve böceklerin yanı sıra bazı bitkiler de yer alır. Kuyruklarını kaldırarak anüs yakınındaki bezlerin salgıladığı sıvıyı genellik­le oldukça uzağa püskürtebilirler. Bu konuda benekli Ame|ika kokarcalarının (Spilogale cinsi) davranışı son derece ilginç ve benzersiz­dir. Bir benejcli Amerika kokarcası tehlike karşısında arkasını hedefe çevirir ve ön ayak­larının üstünd; kalkıp arka bacaklarını açarak kokulu sıvıyı 3,7 metre uzaklığa kadar püsürtür. Uzunlukları ise 20 santimetrelik kuy­ruklarıyla birlikte 60 santimetreyi aşmaz. Amerika kokarcalarının siyah-beyaz renkleri öbür hayvanlar için uyarıcı bir işlev görür. Bu renkleri tanıyan hayvanlar kokarcalardan uzak durmayı yeğler. Ama baykuşlar kokar­caların salgılarını fışkırtmadan üstlerine çul­lanma fırsatı bulabilir. Domuz burunlu Amerika kokarcaları (Co-nepatus cinsi) hem açık alanlarda, hem de ormanlarda yaşar. Adlarını başlıca besinleri olan böcekleri bulmaya yarayan tüysüz, uzun ve geniş burunlarından almışlardır. Çizgili Amerika kokarcası (Mephitis mephi-tis) Kuzey Amerika’nın birçok yerinde yaşar. Uzunluğu 15-40 santimetrelik kuyruğu dışın­da 30-45 santimetredir.

 

 ” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Renkleri ve Hoş Kokularıyla ” Karanfil “

Kıpkırmızı Rengi Ve Faydalarıyla ” Kızılcık “