in , ,

Dalış Konusunda Profesyonel Olan Balıkçıl ” Dalgıç Kuşu “

Dalış Konusunda Profesyonel Olan Balıkçıl ” Dalgıç Kuşu “

Balık yakalamak ya da sal­dırganlardan gizlenmek için büyük bir ustalık­la sualtına dalan dört kuş türüne dalgıçkuşu denir. Hepsi kuzey yarıkürede yaşayan bu su kuşları 60 metre derinliğe kadar dalabilir ve 10-20 saniye, hatta bir dakika süreyle suyun altında kalarak büyük bir hızla yüzebilirler. Dalgıçkuşlarının gagaları sivri, kuyrukları çok kısadır. Gövdenin oldukça gerisinde yer alan kısa bacakları ve perdeli ayaklan yüzmelerini kolaylaştırdığı halde yürümelerini iyice güç­leştirir. Karaya çıktıklarında iki yana yalpala­yarak beceriksizce yürüyen bu kuşlar zaman­larının çoğunu suda, genellikle kıyıdan uzakta geçirir ve en küçük bir tehlike sezdiklerinde hemen suya dalarlar. Ayrıca su yüzeyinden havalandıkları zaman oldukça iyi uçarlar. Kızıl gerdanlı dalgıçkuşunun {Gavia stella-ta) sırtı bozumsu kahverengi, başı ve boynu­nun yanları çok açık boz renktedir. Boynun­da, yalnızca başım kaldırdığı zaman görülebi­len koyu kızıl bir leke bulunur. Kışın bütün sırtı küçük beyaz beneklerle bezenen bu tür hem tatlı, hem tuzlu sularda yaşayabilir. Suyun üstünde birbirlerini kovalarken çok gürültülü ve ürkütücü çığlıklar atan, bazen de dokunaklı ve hüzünlü bir sesle öten bu kuşlar üreme mevsiminde genellikle denizden uzak küçük gölcüklere çekilirler. Dişi kuşun mayıs sonları ile haziranda kıyıdaki bitki kümelerinin arasına ya da bir oyuğa bıraktığı kahverengi üstüne koyu benekli yumurtalardan üç ya da dört hafta sonra yavrular çıkar. Kara gerdanlı dalgıçkuşu {Gavia arctica) hemen hemen yalnızca Kuzey Kutbu çevre­sinde yaşar. Üreme mevsiminde gövdesinin üst bölümleri kara, başı ve boynunun arkası bozdur. Sırtında geniş beyaz şeritler bulunur; ayrıca gırtlağındaki kara lekenin iki yanını ve göğsünü çok güzel desenler oluşturan ince siyah ve beyaz çizgiler süsler. Kızıl gerdanlı dalgıçkuşundan daha büyük göllerde ürerse de beslenme ve yuva yapma davranışı aynıdır. Dalgıçkuşlarının biri Kuzey Amerika’da, öbürü Kuzey Kutbu kıyılarında ve tundra göllerinde yaşayan iki türü daha vardır. Bir­birlerine çok benzeyen bu türlerden ilkinin {Gavia immer) gagası koyu renk, öbürününki {Gavia adamsiî) sarıdır.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dalların Arasında Görülmeyen Böcek ” Değnek Çekirgesi ( Dal Böceği ) “

Çağların En Büyük Dönemi ” Demir Çağı “