in , ,

Bir Tatlı Su Balığı ” Kızıl Kanat “

Bir Tatlı Su Balığı ” Kızıl Kanat “

Doğal olarak Avrupa ve Anadolu’da yaşayan bir tatlı su balığıdır. Sonradan Kuzey Amerika’ya götürülüp üretilen bu balığın gözleri sanmsı turuncu renkte, sırtı kahverengimsi yeşil, yanlan ve karnı beyaz parıltılı, pullan iri, uzunluğu en çok 35-40 cm, ağırlığı 1-2 kg dolayındadır.

Kızılkanat (Scar-dinüs erythropthcdmus), çamçağa (Rutilus ruti­lus) çok benzer.

Ama kızılkanatın yüzgeçleri daha koyu kırmızıdır. Aynca sırt ve kann yüzgeçlerinin konumu bu iki türün kolayca ayırt edilmesini sağlar. Sırt yüzgecinin ön ucundan diklemesine indirilecek bir çizgi kı­zılkanatta kann yüzgeçlerinin tabanını tü­müyle önde bırakırken, çamçakta kann yüz­gecinin tabamnı keser.

Kızılkanat sığ göllerde ve yavaş akışlı akar­sularda su bitkileri arasında sürüler halinde yüzer. Böcekler, böcek larvalan, kabuklular ve bazı bitkisel maddeler başlıca besinlerini oluşturur.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kardeş Yurdumuz ” Azerbaycan “

Kuyruğunu Yelpaze Gibi Kullanan Kuş ” Kızıl Kuyruk “