in , , ,

Bir Başarı Vizyonu

Bir Başarı Vizyonu

Tedarik zincirinde uçtan uca hizmet sağ­lamak ciddi yatırım gerektirir. Büyük taşı­macılık şirketleri bu pozisyonu alabiliyor, boyut ve ölçeklerine göre hizmet seçenek­leri ve ücretlendirme yapıları sunabiliyor­lar. Yine de teslimat kritik bir belirleyici olduğundan, müşteriler ve tedarikçiler bu yerleşik örüntülere karşı çıkmaya başlıyor. Günümüz tüketicileri (perakende alanın­daki karar alıcıların kendileri de tüketici­dir) dikte edici sözlere, hizmet ve seçenek­leri özel ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye alışık. Güç tüketiciden yana. Daha uyanık işletmeciler zamanın ruhunu benimser­ken eski süreçlere tutunmaya çalışan tedarikçiler hızla geri kalabiliyor. Pek çok işletmenin niş görevleri yerine getirmede oldukça be­cerikli olmasına karşılık olarak, teslimat-tedarik zincirinde bir değişim meydana geliyor. Teslimatın çok sayıdaki aşama­sını düşünelim: Toplama, ayırma, hub’lara dağıtma, depolara dağıtma, son mil kapıya veya uygun teslim alma noktasına teslimat. Bu fiziksel faaliyetin yanı sıra denetim izini de düşü­nelim. En iyinin en iyileri, işbirliği sayesinde perakendecilere kusursuz, uygun maliyetli ve gelecekte sorun çıkarmayacak bir hizmet sunmak üzere bir araya gelebilir.

Zihniyeti değiştirmek

Şimdiye kadar teoride her şey yolunda. Peki, bu tür bir yak­laşımla ilişkili zorluklar neler? İlk olarak, böyle bir işbirliği hizmet sağlayıcıların zihniyetinde bir değişimi, kendi alanı­nı korumaktan ve diğer tüm işletmecileri potansiyel rakip­ler olarak kabul etmekten onları potansiyel ortaklar olarak görmeye geçişi gerektirir. (…)

Şeffaflık, güven ve liderlik

Tedarikçiler için işbirliği, perakendecinin en iyi hizmeti alma­sını temin ederken maliyetleri dağıtmaya yarayabilir. Şüphe­siz, bir başka zorluk da bir ortağın projeye liderlik etmesi için marka egolarını bir kenara bırakmaktır. Bir perakendecinin en son isteyeceği şey, birden fazla temas noktasıdır. Bu lider ortağın nasıl seçileceği projeden projeye değişir; bazı durum­larda perakendeci tarafından talep edilebilir, diğerlerindeyse tedarikçiler tarafından tavsiye edilebilir. Üstesinden gelinmesi gereken bir de bilgi teknolojileri sorunu var: Perakendeciye net bir tablo sunmak için bütün süreçlerin şeffaf ve entegre olmasını sağlamak. İşin bu kısmını doğru yapmanın perakendecilere ciddi faydaları olabilir; dağıtım geçmişi ve trendleri, uyum süreçlerine ve hizmet seviyesi an­laşmalarına bağlılık gibi pek çok değerli bilgi veren zengin bir veri havuzu sağlar. Perakendeci bütün takip sürecine ilişkin -toplamadan nihai teslimata her aşamada- tek bir kaynak­tan bilgilendirilir ve müşterilerle bu bilginin ne kadarının paylaşılacağını seçebilir.

Başarı için özel tarif

Teslimat, tüketici sadakati ve cüzdan payı üzerindeki önemli etkisini sürdürüyor. Perakendeciler bu sürece öncülük edecek, sürekli inovasyon ve ilerlemeye giden zahmetsiz bir yol sağlar­ken günümüz tüketicisinin beklentilerini karşılayacak seviyede hizmet sunabilen uzman ortaklar arıyorlar. Marka uzmanlığını bir havuzda toplamak ve işletmelerdeki sinerjiyi saptamak, te­darikçilerin bütünü parçalarının toplamından çok daha büyük olan bir hizmet düzeyi yaratmasını sağlayacaktır.

 ” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Temiz Bir Gelecek: Yenilebilir Enerji

Böcek Avcısı ” Çekirge Kuşu “