in , ,

Annelerinin Ceplerinde Yaşayan Sevimli Canlılar ” Keseliler “

Annelerinin Ceplerinde Yaşayan Tatlı Canlılar ” Keseliler “

Erken doğan ve gelişimlerini annelerinin memesine yapışarak tamamlayan ilkel memeli hayvanlar grubudur. Genellikle takım Idüzeyinde sınıflandırılan bu grubun bilimsel adı olan Marsupialia, Yunanca’da “kese” anlamına gelen marsupion sözcüğün­den gelir. Çoğunda memeleri örten ve dişinin yavrularını taşımasına yarayan bir kese var­dır. Ama bazı türlerde kese iyice küçülmüş ya da tümüyle kaybolmuştur. Keselilerin en irisi olan boz kanguru bile doğduğunda yalnız 2 cm uzunluğundadır. Tüm çelimsizliğine karşın yeni doğan yavru yaşamak için annesinin kesesine tırmanmak ve kese içindeki meme başlarından birine yapışmak zorundadır. Keselilerin çoğu Avus­tralya ve yakınındaki adalarda, öbürleri Orta ve Güney Amerika’da, bir türü Kuzey Ameri­ka’da yaşar. Kanguru keselilerin en iyi bilinen üyesidir. Milyonlarca yıl önce’ öbür kıtalardan ayrılan Avustralya’da yırtıcı memelilerin rekabetin­den uzak kalan keseliler büyük bir çeşitlilik ka­zanmış, birçoğu davranışları ve görünüşleri ba­kımından etçillere, kemiricilere ya da böcekçil-lere benzer biçimde gelişmiştir. Örneğin vom­bat kunduzu, ağaçlarda yaşayan koala ayıyı an­dırır. Yalnız Tasmanya Adası’nda yaşayan tas-manyakurdu ve tasmanyaşeytanı etçildir. Uçankuskuslar ön ve arka bacaktan arasın­da gerilmiş uçma derileri sayesinde ağaçtan ağaca planör gibi süzülebilir. Opossumlar da ağaçta yaşar. Ama içlerinden bir tür zamanı­nın büyük bir bölümünü suda geçirir. Bandikutlar Avustralya ve Yeni Gine’de yaşayan keselilerdir. Boyudan sıçan iriliğin­den başlayıp tavşan iriliğine kadar ulaşan 20’yi aşkın türü vardır. Gövdeleri dolgun, tüyleri gür, burunlan sivri, dişleri ince ve keskindir. Yalnız yaşar, böcekleri, solucanla-n, bitki köklerini ya da tohumlan aramak için toprağı kazarlar. Ayrıca bak. kanguru; koa-la; numbat; opossum; tasmanyakurdu; tas­manyaşeytanı; Vombat.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlk Evcilleştirilen Hayvan ” Keçi “

Sürüngenlerin En Alt Jenarasyonu ” Kertenkeleler “