in , , , ,

Adalet ve Hekimliğin Tanrısı ” Apollon “

Adalet ve Hekimliğin Tanrısı ” Apollon “

Aklın ve gerçeğin, adaletin ve hekimliğin tanrısı sayılan Apollon, en büyük Yunan tanrılarından biriydi; çünkü güçlülüğü ve güzelliğiyle Yunanlılar’ın en çok hayranlık duydukları ve kutsal saydıkları yetenekleri en kusursuz biçimde kendinde toplamıştı. Önceleri çobanların tanrısı ve hayvanların koruyucusuyken, sonradan okçuluk, tıp, mü­zik ve gelecekle ilgili bilgilerin tanrısı sayıldı. Aynı zamanda da ışık tannsıydı. Bu yüzden Yunanlılar ona, parlak ve saf anlamına gelen Phoibos ek adını taktılar. Müzik tanrısı olma­sının yanı sıra şarkı ve şiir tannsıydı. Güzel sanatların esin tanrıçaları olan Musalar’ın önderiydi. Kızdığı zaman insanlara kötülük etse de, bütün kötülüklerin ve karanlığın düşmanıydı. Resimlerinde her zaman elinde yay ve lirle gösterilen Apollon, genç ve yakışıklı bir erkek olarak düşünülürdü. Yunanistan’da Apollon’a tapmayan yoktu. Onuruna sayısız tapmak yapıldı; kehanetleri­ni insanlara ulaştıran birçok bilicilik merkezi oluşturuldu. Bunların en önemlisi Delfi’ydi. Bir söylenceye göre babası tannlar kralı Zeus’tur. İkiz kardeşi ise Artemis’tir. Apollon’ un delikanlılığında, Delfi tapınağım koru­yan korkunç canavar Piton’u bir vuruşta öldür­düğü söylenir. Bir başka söylence ise kardeşi Hermes’in buluşu olan lire nasıl sahip olduğu­na ilişkindir. Açıkgöz Hermes, Apollon’un koruyuculuğunu yaptığı bir sığır sürüsünü çalar. Hırsızlık ortaya çıkınca, Zeus sürünün sahibine geri verilmesini buyurur. Ama Apollon Hermes’in lirinden çıkan seslere hayran olur ve sürüden vazgeçerek liri alır. Apollon’un kutsal bitkisi defnedir. Daphne adında bir kıza âşık olan Apollon kızı izler. Kız bir ırmak tanrısı olan babasından yardım ister. O da kızını bir defne ağacına dönüştüre­rek Apollon’dan kurtarır. Sevdiği kızın anısı nedeniyle defne Apollon için kutsallaşır. Halikarnas Balıkçısı, Azra Erhat ve bazı araştırmacılar Apollon’un, başka bulguların yanı sıra, Likya yöresiyle ilişkisi üstünde de durarak, bu tanrının Anadolu kökenli oldu­ğunu savunurlar.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

400 Milyon Yıllık Gelişim ” Açık tohumlular “

180 Ayrı Türü Olan Kuş ” Ağaçkakan “